(NLĐO)- Bộ LĐ-TB-XH đã ban hành thông tư 19/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 27/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động (BLLĐ) về lao động là người giúp việc gia đình.

Theo như nghị định ban hành, người ký kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) là bên phía người sử dụng lao động (NSDLĐ) gồm: chủ hộ là người đại diện của hộ gia đình có thuê mướn, sử dụng lao động là người giúp việc gia đình theo quy định của pháp luật; người được chủ hộ hoặc các chủ hộ cùng thuê mướn, sử dụng lao động là người giúp việc gia đình ủy quyền bằng văn bản; người được các thành viên trong hộ gia đình hoặc được các thành viên của các hộ gia đình cùng thuê mướn, sử dụng lao động là người giúp việc gia đình ủy quyền bằng văn bản.

Kỹ năng giao tiếp cho người giúp việc

Nghị định mới cho người giúp việc

Người ký kết hợp đồng lao động bên phía người lao động (NLĐ) là người lao động (NLĐ) có đủ tuổi từ 18  trở lên; NLĐ động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi có văn bản đồng ý của người đại diện theo pháp luật của NLĐ. Người đại diện theo pháp luật của NLĐ là cha đẻ hoặc mẹ đẻ, cha nuôi hoặc mẹ nuôi hoặc người giám hộ hợp pháp của NLĐ. Thời gian thử việc (nếu có) không quá 06 ngày làm việc.
Trường hợp hai bên đã thỏa thuận được mức tiền lương đối với công việc sẽ làm thì mức tiền lương trong thời gian thử việc ít nhất bằng 85% mức tiền lương đã thỏa thuận. Nếu chưa thỏa thuận được mức tiền lương đối với công việc sẽ làm thì mức tiền lương trong thời gian thử việc ít nhất bằng 85% mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định áp dụng đối với địa bàn nơi NLĐ làm việc;
Khi ký HĐLĐ, ngoài thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, NSDLĐ phải ghi rõ mức lương, điều kiện, thời gian điều chỉnh mức lương, phụ cấp, trợ cấp, tiền thưởng và các khoản bổ sung khác (nếu có); thực hiện nghĩa vụ trích nộp BHXH, BHYT…
Đặc biệt, thông tư quy định rõ những hành vi nghiêm cấm đối với NSDLĐ và các thành viên trong hộ gia đình, như: ngược đãi, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động; phạt tiền, cắt lương NLĐ; giao việc cho NLĐ không theo HĐLĐ; giữ bản chính giấy tờ tùy thân của NLĐ; tiết lộ thông tin cá nhân ảnh hưởng xấu đến NLĐ; tự ý lục soát, sử dụng đồ dùng cá nhân của NLĐ và các hành vi khác do hai bên thỏa thuận.
Bạn đọc xem thêm dịch vụ giúp việc theo giờ uy tín ở Hà Nội tại link: https://trungtamnguoigiupviec.com/giup-viec-theo-gio/dich-vu-giup-viec-theo-gio-uy-tin-tai-ha-noi/

Bình luận

comments