THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TÌM VIỆC LÀM

Để đăng ký tìm việc làm tại trung tâm giúp việc Hồng Doan xin vui lòng điền đầy đủ thông tin cá nhân và yêu cầu công việc vào bảng dưới đây, sau khi xem xét thông tin trung tâm sẽ liên hệ trực tiếp với bạn để hẹn lịch phỏng vấn. Lưu ý : dấu * là phần bắt buộc.

  Họ tên người tìm việc (*) :

  Địa chỉ Email (*) :

  Điện thoại liên hệ (*) :

  Địa chỉ liên hệ :

  Tiêu đề :

  Nội dung tìm việc

  Bình luận

  comments