Quy định chấm dứt hợp đồng người giúp việc.

Quy định chấm dứt hợp đồng người giúp việc. Giúp việc gia đình không còn xa lạ gì với chúng ta. Phần lớn các gia đình ở đô thị đều có người giúp việc. Hiện nay pháp luật nhà nước đã công nhận nghề giúp việc là một nghề chính đáng trong xã hội đương nhiên là có những quy định mang tính pháp luật khi thuê giúp việc. Một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm là vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động nhất là vấn đề quy định của pháp luật về chấm dứt hợp đồng người giúp việc. Trước khi thuê người giúp việc chủ nhà nên tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan đến hợp đồng lao động. Các gia đình có thể đến các trung tâm giúp việc uy tín tại Hà Nội để được tư vấn thêm các thông tin, điều khoản quy định trong hợp đồng. Theo điều  11 Xem tiếp

Quy định pháp luật trong việc thuê người giúp việc

Căn cứ Điều 179 Bộ luật Lao động 2012 thì lao động giúp việc gia đình là người lao động làm thường xuyên các công việc trong gia đình của một hoặc nhiều hộ gia đình (không theo hình thức khoán việc). Các công việc trong gia đình bao gồm công việc nội trợ, quản gia, chăm sóc trẻ, chăm sóc người bệnh, chăm sóc người già, lái xe, làm vườn và các công việc khác cho hộ gia đình nhưng không liên quan đến hoạt động thương mại.   Theo Điều 180 Bộ luật Lao động 2012, người sử dụng lao động (SDLĐ) phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người giúp việc gia đình. Thời hạn của hợp đồng đối với lao động là người giúp việc gia đình do hai bên thỏa thuận. Một bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng Xem tiếp