Với trào lưu cũ thì Người giúp việc ở lại là sự lựa chọn cho tất cả các gia đình có nhu cầu cần người giúp việc.Người giúp việc theo hình thức này có thể làm được nhiều việc hơn cho gia chủ, vì toàn bộ thời gian của họ là ở tại gia đình của chủ nhà. Tuy nhiên, vì cũng chỉ là người giúp việc nên chủ nhà cũng không tiện lắm trong việc sinh hoạt và cũng có nhiều bất cập khác nảy sinh theo thời gian, và cũng rất nhiều gia đình không cần sử dụng nhiều thời gian của người lao động, mức chi trả cũng quá cao so với tính chất công việc. Giúp việc theo giờ ra đời cũng chỉ nhằm giải quyết nhu cầu đó cho các hộ gia đình. Giúp việc theo giờ về kinh tế thì tiết kiệm rất nhiều Xem tiếp