Người giúp việc phải được nghỉ mỗi ngày ít nhất 8 giờ, mỗi năm nghỉ 12 ngày hưởng nguyên lương… là nội dung trong nghị định về lao động giúp việc gia đình vừa được ban hành.  Theo đó, tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng chi phí ăn, ở hàng tháng của người giúp việc (nếu có) không được vượt 50% mức tiền lương. Hiện nay, mức lương tối thiểu vùng áp dụng theo các mức tương tứng là 2,7; 2,4; 2,1 và 1,9 triệu đồng/tháng. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/5 và không áp dụng đối với người giúp việc gia đình làm việc ở nước ngoài. Cũng theo nghị định, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm một khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế theo quy định. Đồng thời Xem tiếp