Nỗi niềm nghề giúp việc của mỗi gia đình Mọi người hiện nay vẫn thường nói rằng người giúp việc tại gia đình có nhiều thói hư tật xấu ví dụ là ăn cắp, tọc mạch, nhiều chuyện, buôn dưa lê… Nhưng khi gần gũi với những người giúp việc gia đình này sẽ biết rằng ô sin này còn có nhiều nỗi niềm, tâm tư… Trường hợp cô Lý đi làm giúp việc cho một gia đình có cửa hàng tại Hà Nội, ở cửa hàng này rất lớn bà chủ chặt chẽ, kỹ càng phải cẩn thận trong quản lý tiền nong, việc này cô Lý thật thà mà cũng không có ý định gì tới chuyện táy máy này. Cô Lý là người ngay thẳng, lại cảm thấy bị đối xử như một người ăn trộm. Trong nhà chủ gắn mọi camera theo dõi mọi ngóc ngách để đề phòng. Ngoài ra mỗi khi thấy cô Xem tiếp