Một người giúp việc đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp phải là một người có đức tính cẩn thận, có sự trung thực và đạt được sự chuyên nghiệp Cuộc  sống càng hiện đại thì nhu cầu tìm người giúp việc ngày càng cao. Các gia đình hiện nay thường tìm những người giúp việc chuyên nghiệp có khả năng làm được nhiều việc , có kỹ năng tốt. Vì vậy mà tiêu chuẩn chọn người giúp việc ngày càng cao. Hiện nay một số trung tâm cung cấp người giúp việc uy tín tại Hà Nội   đã đào tạo người giúp việc một cách bài bản để cung cấp cho các gia đình người giúp việc chuyên nghiệp nhất. Một người giúp việc đạt tiêu chuẩn là người giúp việc phải đảm bảo đáp ứng được các tiêu chí sau: 1.  Tính trung thực:  Không chỉ riêng đối với nghề giúp việc đức tính trung thực mới là điều cần thiết mà nó là nền tảng cơ bản của bất kỳ một nghề nào. Đối với nghề giúp Xem tiếp