Sinh viên giúp việc cho người nước ngoài để cải thiện Tiếng Anh Bạn Ninh sinh viên Đại học Hà Nội cho biết bạn được người bạn rủ đi làm osin cho gia đình người Việt Kiều có vợ là người Úc. Lúc đầu Ninh từ chối vì không muốn lao động chân tay nhưng nghe người bạn thuyết phục sẽ cải thiện tiếng anh tăng đáng kể lại được tiếp xúc với người bản ngữ nên Ninh quyết định làm thử thời gian với mục tiêu cải thiện, nói chuyện ngoại ngữ thành thạo. Vào làm được vài ngày Ninh nhận xét  công việc làm không quá khó, ngày cuối tuần mới phải lau dọn nhà cửa và chơi hai bé. Thời gian đầu vì tiếng anh chưa được tự tin nên Ninh hơi ngại, sau thân quen với hai bé Ninh lại thấy hào hứng vì mỗi chuyện mà hai bé trao đổi thì thấy thú vị. Vì thế để nói Xem tiếp