Quy định chấm dứt hợp đồng người giúp việc. Giúp việc gia đình không còn xa lạ gì với chúng ta. Phần lớn các gia đình ở đô thị đều có người giúp việc. Hiện nay pháp luật nhà nước đã công nhận nghề giúp việc là một nghề chính đáng trong xã hội đương nhiên là có những quy định mang tính pháp luật khi thuê giúp việc. Một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm là vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động nhất là vấn đề quy định của pháp luật về chấm dứt hợp đồng người giúp việc. Trước khi thuê người giúp việc chủ nhà nên tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan đến hợp đồng lao động. Các gia đình có thể đến các trung tâm giúp việc uy tín tại Hà Nội để được tư vấn thêm các thông tin, điều khoản quy định trong hợp đồng. Theo điều  11 Xem tiếp